Cập nhật tiến độ thi công tháng 7/2021 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật Kho lạnh AJ Phố Nối Hưng Yên

Tháng 7/2021, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương tiếp tục thi công các hạng mục công việc trong hợp đồng. Khối lượng các công việc đã đạt được trong tháng bao gồm: Hoàn thành 60% công tác lắp đặt hố gas, cống thoát nước, hoàn thành thi công phần thô nhà bảo vệ,…

Dự kiến trong tháng 8 Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương dự kiến triển khai hàng rào bảo vệ công trình, và một các hạng mục còn lại.

Dưới đây là một số hình ảnh công trình đã và đang thi công :

Dự án liên quan