CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 4/2022 – DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NHÀ MÁY AJTOTAL

Tháng 4/2022, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương tiếp tục thi công các hạng mục công việc trong hợp đồng. Khối lượng các công việc đã đạt được trong tháng bao gồm: Hoàn thành công tác lắp đặt hố gas, cống thoát nước thải, hoàn thành nhà bảo vệ,  hàng rào, đường … Tiếp tục thi công phần cổng chính và hoàn thiện nốt phần việc còn lại

Dự kiến trong tháng 5 Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương sẽ bàn giao cho đủ đầu tư

Dưới đây là một số hình ảnh công trình đã và đang thi công :

Dự án liên quan