KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC THI CÔNG XÂY LẮP CỐNG HỘP SỐ 10 VÀ CẢI TẠO ĐƯỜNG XE ĐIỆN HỐ 2, HỐ 3, HỐ 5 THUỘC DỰ ÁN SÂN GOLF AMBER HILLS – TỈNH BẮC GIANG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần QNK Bắc Giang.

Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương.

Địa chỉ dự án: Sân golf Amber Hills thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Khởi công xây dựng: Tháng 06/2024.

Thời gian thi công dự kiến: 20 ngày.

Một số hình ảnh hiện trạng trước khi thi công:

Dự án liên quan