CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2022 – DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NHÀ MÁY AJTOTAL

Tháng 2/2022, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương tiếp tục thi công các hạng mục công việc trong hợp đồng. Khối lượng các công việc đã đạt được trong tháng bao gồm: Hoàn thành công tác lắp đặt hố gas, cống thoát nước thải, hoàn thành nhà bảo vệ, 80% hàng rào, … Tiếp tục thi công, rải base lớp 3 phần đường giao thông

Dự kiến trong tháng 3 Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương dự kiến triển khai thi công phần còn lại của hàng rào, đường và một các hạng mục còn lại.

Dưới đây là một số hình ảnh công trình đã và đang thi công :

Dự án liên quan